Η διατροφή στον καρκίνο λαμβάνει όλο και περισσότερη αξία με την εξέλιξη των μελετών και ερευνών της ιατρικής από την πρόληψη έως την θεραπεία.
Η επίδραση της διατροφής ενάντια στην καρκινική νόσο είναι πολλαπλών διαστάσεων και αφορά τόσο την πρόληψη, όσο και την ίδια την νόσο στα διάφορα στάδια της. Εξ’ αιτίας της σοβαρότητας της νόσου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα περισσότερα που γράφονται σε μη επιστημονικά και ιατρικά, θεματικά περιοδικά, είναι πληροφορίες πού προσφέρουν περισσότερο δυσκολία στην κατανόηση της σχέσης διατροφής και καρκίνου.

Η σχέση διατροφής και καρκίνου στην πρόληψη είναι εντελώς αντίθετη με την σχέση της διατροφής στην περίπτωση που κάποιος νοσεί από καρκίνο. Αυτό το σημείο είναι που χρειάζεται προσοχή ότι δηλαδή κάποια τροφή που θα βοηθούσε έναν άνθρωπο να προλάβει τον καρκίνο μπορεί να είναι ακραία και επιζήμια σε ασθενή που ήδη πάσχει από την νόσο.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην διατροφή και στην χρήση της για την ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Όπου και πρόκειται για μεταβολική κατάσταση νηστείας του καρκινικού κυττάρου. Η μεταβολική κατάσταση  αυτή δεν επιτρέπει την επιβίωση του καρκινικού κυττάρου με αποτέλεσμα την καταστροφή του.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ

 • ΠΡΟΛΗΨΗ
  Η πρόληψη στον καρκίνο αφορά στην αποχή, την αποβολή αλλά και την θεραπεία παραγόντων που σχετίζονται με την καρκινογένεση.
  Περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, παράγοντες υγείας και τρόπος ζωής συμβάλλουν και επηρεάζουν στην καρκινογένεση. Η πρόληψη σε αυτούς τους  μειώνει το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου.
 • ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
  Στην περίπτωση καρκινικής νόσου η διατροφική προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που γνωρίζουμε για την πρόληψη της νόσου.
  Το 2011 στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου προστέθηκε ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ.

Σήμερα όλο και περισσότερες είναι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που ενισχύουν την θεωρεία της μεταβολικής αντιμετώπισης του καρκίνου μέσω κετογονικής δίαιτας ή για την ακρίβεια της κυτταρικής νηστείας.

Στην μεταβολική αντιμετώπιση της καρκινικής νόσου (κετογονική δίαιτα στον καρκίνο) το κεντρικό θέμα δεν είναι η κέτωση. Η κεντρική δράση είναι η μεταβολική νηστεία του καρκινικού κυττάρου. Η κέτωση στην προσπάθεια αυτή είναι απλά ένας παράγοντας.

 • ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ
  Η καρκινική καχεξία εμφανίζεται κυρίως σε προχωρημένα στάδια της νόσου και  είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από, απώλεια βάρους, μυϊκή ατροφία, κόπωση, αδυναμία, και σημαντική απώλεια της όρεξης σε κάποιον που δεν κάνει μια ενεργή προσπάθεια μείωσης βάρους.
  Από πλευράς σύστασης σώματος χαρακτηρίζεται, από μείωση της μυϊκής μάζας του σώματος, μείωση λιπώδους ιστού που δύσκολα μπορεί να αντιστραφεί με απλή διατροφή. Η συμβολή μιας ιατρικής εξειδικευμένης διατροφής σε αυτό το στάδιο είναι τεράστιας σημασίας.
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟ
  Η διατροφή των ασθενών μετά την θεραπεία του καρκίνου είναι πολλαπλής σημασίας και αφορά την σωστή λειτουργία του αμυντικού συστήματος, την ομαλοποίηση της σύστασης σώματος, την εξουδετέρωση καρκινογόνων διατροφικών ερεθισμάτων, ην πρόληψη ή αποφυγή μεταστάσεων, ην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η συμβολή της διατροφής στην αντιμετώπιση της καρκινικής νόσου είναι σημαντική και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον ολικό θεραπευτικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του καρκίνου από την αρχή.