Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2020

Η σχέση της παχυσαρκίας με τον Covid-19 .Οι παχύσαρκοι άνθρωποι αντιμετωπίζουνε μεγαλύτερο κίνδυνο.

2020-12-20T17:48:53+02:00

Η παχυσαρκία θεωρείτε πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παγκόσμια πανδημία και είναι ο πιο σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντα σε [...]

Η σχέση της παχυσαρκίας με τον Covid-19 .Οι παχύσαρκοι άνθρωποι αντιμετωπίζουνε μεγαλύτερο κίνδυνο.2020-12-20T17:48:53+02:00
Go to Top